navrh logo.jpg
Obec baráčníků "Petr Guth" Smíchov
K Vodojemu 12
Praha 5 - 150 00
IČO: 00441406
bankovní spojení: 2200489735/2010

OBEC BARÁČNÍKŮ "PETR GUTH" SMÍCHOV

navrh logo.jpg
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE BARÁČNÍKŮ "PETR GUTH" SMÍCHOV
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
HISTORIE ČESKÉHO BARÁČNICTVA
 
Ve druhé polovině 19. století docházelo ke společenským změnám, které dovolovaly přijetí nové ústavy. Vznikaly nové dobročinné a charitativní spolky. Vrcholilo také české národní obrození a tak není divu, že se počátky baráčníků datují do tohoto období.  První baráčnická obec vznikla v Kolíně v roce 1873. Název byl odvozen od hospůdky  - baráčku, ve které se první sousedé a tetičky scházeli a kde byla obec založena. Od samotného počátku se nejednalo o sdružení majitelů nemovitostí či majitele domů.  Ze začátku se baráčníci zaměřovali spíše na charitativní činnost, a to zejména na pomoc vdovám a sirotkům. K dobročinnosti se postupně přidala i činnost vlastenecká. Myšlenka vzájemné pomoci a podpory českých lidových zvyků, českých zábav a tradic jako takových, se ujala rychle po celé zemi. Zakládání nových obcí na sebe nenechalo dlouho čekat. Baráčníci se postupně dostali i do Vídně a USA.  Činnost baráčníků ovlivnily obě světové války a také doba po roce 1948. Řady baráčníků v těchto dobách sice prořídly, nicméně činnost probíhala a nebyla zastavena. Také proto se baráčníci řadí mezi nejdéle fungující a nejstarší spolky (sdružení) v naší zemi. Přestože počet baráčníků v dnešní době stále klesá, hrají baráčnické obce důležitou roli v oblasti zachovávání českých zvyků a tradic. Optimismus je však na místě, neboť se v poslední době obnovují obce s přerušenou činností a přicházejí mladí lidé. Naše obec je jednou z nich.     
             
BARÁČNÍCI NA SMÍCHOVĚ


Dne 7. května 1893 padlo v hostinci Austria rozhodnutí o založení dobročinného spolku. Dne 20. 5. 1893 se konalo pod vedením výrazné osobnosti baráčnického života Petra Gutha ustavující zasedání.  Prvním rychtářem se stal Antonín Laube. Při obci byl zřízen odbor dramatický a bohatá knihovna. O rok později se konala první valná hromada v pohostinství U Lva, kde byly přijaty úředně schválené stanovy. V roce 1895 se 80 krojovaných členů se třemi selskými jezdci účastnilo průvodu na Národopisnou výstavu. V roce 1896 se obec účastnila otevření školy v Pláni Věžovaté.  V roce 1918 obec přijala jméno po svém zakladateli. Ve druhé polovině 20. století pak obec upadla do klidu. Zachoval se historický prapor z roku 1952. K obnovení obce došlo  dne  2. 2. 2013. Obec nemá v současnosti svoji rychtu a schází se v restauraci U sv. Anny. 


 
 
SMÍCHOVŠTÍ BARÁČNÍCI V TISKU A ZAJÍMAVÉ ODKAZY NA NÁS:
logozpravodaj 03.gif
Rádi mezi sebou přivítáme všechny zájemce o baráčnickou činnost. Pošlete nám zprávu nebo přijďte na některou naši akci či sousedské sezení. Informace o našich aktivitách získáte v rubrice program.
Těšíme se na Vás.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one